《YY帝国》箭塔详细数据

2013-11-06 00:10:55

 9级箭塔正式推出,数据基本更新完毕! 

《CaesarEmperor》箭塔详细数据 

  1. 不同城镇中心等级下,箭塔可以建造的数量上限:

城镇中心等级 1 2 3 4 5 6 7 8 9
箭塔可建造数量上限 1 1 2 2 3 3 4 5 5

  2. 箭塔升级所需资源、时间及伤害提升等详细数据

射程 攻击速度 伤害类型 攻击单位类型 占地面积
9 1s 单体伤害 地面 3x3

图示 等级 每秒
伤害
每次攻
击伤害
生命值 建造所需资源 Gold 建造/升级
时间
获得
经验
所需城镇中心等级
《CaesarEmperor》箭塔详细数据 1 10 10 300 300 10s 10 1
《CaesarEmperor》箭塔详细数据 2 13 13 360 1,500 15min 20 2
《CaesarEmperor》箭塔详细数据 3 16 16 420 6,000 2hour 30 3
《CaesarEmperor》箭塔详细数据 4 20 20 480 20,000 6hour 42 4
《CaesarEmperor》箭塔详细数据 5 24 24 540 100,000 12hour 61 5
《CaesarEmperor》箭塔详细数据 6 28 28 600 200,000 1day 82 6
《CaesarEmperor》箭塔详细数据 7 32 32 660 500,000 2day 125 7
《CaesarEmperor》箭塔详细数据 8 38 38 720 1,000,000 4day 191 8
《CaesarEmperor》箭塔详细数据 9 46 46 800 2,600,000 6day 378 9